അര്‍ദ്ധനാരി

അര്‍ദ്ധനാരി

മുത്തശ്ശി

മുത്തശ്ശി

വൃത്തം ഭേദിച്ച വനിതകള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് കെ രമ, പി കെ ശിവദാസ്, ,കെ അനശ്വര
സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരു ജനതയ്ക്കു പ്രചോദനവും ആവേശവുമായ സ്ത്രീരത്‌നങ്ങളെ ആഴത്തില്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന മികച്ച പഠനഗ്രന്ഥം.
സാധാരണ വില ₹180.00 പ്രത്യേക വില ₹162.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789390301706
1st
144
2020
Women
-
MALAYALAM
ആണ്‍കോയ്മയുടെ അധികാര ഘടനകളെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട്, ജാതിമത ഭരണകൂട അധികാരസംവിധാനങ്ങളെ നേര്‍ക്കുനേര്‍ വെല്ലുവിളിച്ച, സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരു ജനതയ്ക്കു പ്രചോദനവും ആവേശവുമായ സ്ത്രീരത്‌നങ്ങളെ ആഴത്തില്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന മികച്ച പഠനഗ്രന്ഥം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:വൃത്തം ഭേദിച്ച വനിതകള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്