വിരുതന്‍ ശങ്കരന്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പി ചിന്മയന്‍ നായര്‍
രസകരമായി ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന കഥകളിലൂടെ പുതിയ പാഠങ്ങള്‍ പകര്‍ന്നുനല്കുന്ന കഥാസമാഹാരം. നവീന മായ വായനാനുഭവം തരുന്ന ഗുണപാഠകഥകളുടെ സമാഹാരം.
സാധാരണ വില ₹140.00 പ്രത്യേക വില ₹126.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789390301874
1st
112
2021
Children's Literature
-
MALAYALAM
അറിവിന്റെ പുതിയ ലോകങ്ങള്‍ ഏറെ രസകരമായ കഥകളിലൂടെ പകര്‍ന്നുനല്കുന്ന രീതിയാണ് ബാലസാഹിത്യശാഖയ്ക്കുള്ളത്. ഒരേ സമയം സാദ്ധ്യതകളും പരിമിതികളുമുള്ള ഈ രീതിയെ കൈകാര്യംചെയ്തു വിജയിച്ച എഴുത്തുകാരനാണ് പി ചിന്മയന്‍ നായര്‍. ''ഇലഞ്ഞി '' മുതല്‍ ''കേശുണ്ണി സാറിന്റെ പുസ്പം'' വരെയുള്ള ഇരുപത്തിയെട്ട് കഥകളിലൂടെ കഥാനുഭവത്തിന്റെ പുതിയ ലോകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന കഥാസമാഹാരമാണ് വിരുതന്‍ ശങ്കരന്‍.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:വിരുതന്‍ ശങ്കരന്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!