മാർക്സിസ്റ്റു സ്ത്രീവാദത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകൾ

മാർക്സിസ്റ്റു സ്ത്രീവാദത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകൾ

തകര്‍ച്ച ( RE-PRINT PRCOESS )

തകര്‍ച്ച ( RE-PRINT PRCOESS )

വിലാപം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പി വത്സല
മലബാര്‍ കലാപത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ എഴുതപ്പെട്ട നോവല്‍
സാധാരണ വില ₹250.00 പ്രത്യേക വില ₹225.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789385045721
2nd
208
2021
-
-
MALAYALAM
മലബാര്‍ കലാപത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ എഴുതപ്പെട്ട ഈ നോവല്‍ ചരിത്രത്തിന്റെ കൃത്രിമമായ ഭിത്തികള്‍ പൊളിക്കുകയും മനുഷ്യന്റെ എക്കാലവുമുള്ള പ്രഹേളികയായ അസ്തിത്വവ്യഥയെക്കുറിച്ച് സര്‍ഗാനേ്വഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്‍ പി മുഹമ്മദ്‌
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:വിലാപം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്