രാവെളിച്ചം

രാവെളിച്ചം

വിളക്കിച്ചേര്‍ത്ത വാക്കുകള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് അഹമ്മദ് ഖാന്‍
നിര്‍വ്വചനങ്ങള്‍ അസാദ്ധ്യമായ നൂറായിരം സമസ്യകളുടെ നടുവില്‍ നെടുവീര്‍പ്പോടെ നില്ക്കുമ്പോള്‍, മാപ്പുസാക്ഷിയായ വാക്ക് പകര്‍ന്നു നല്കിയ പ്രത്യാശയുടെ ഊര്‍ജ്ജമാണ് അഹമ്മദ് ഖാനില്‍ പ്രസരിക്കുന്നത്. അസാമാന്യമായ സ്‌നേഹൈക്യത്തിന്റെ അക്ഷരസംയോഗരഹസ്യം പിടികിട്ടിയ ഒരു കവിയെ കാണുക എത്ര ആശ്വാസമെന്നോ! പി കെ ഗോപി . /അനുബന്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കാണുവാൻ സ്‌ക്രീനിന് താഴെക്ക്മ നോക്കുക
സാധാരണ വില ₹130.00 പ്രത്യേക വില ₹117.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789394753426
1st
95
2022
Poem
-
MALAYALAM
നിര്‍വ്വചനങ്ങള്‍ അസാദ്ധ്യമായ നൂറായിരം സമസ്യകളുടെ നടുവില്‍ നെടുവീര്‍പ്പോടെ നില്ക്കുമ്പോള്‍, മാപ്പുസാക്ഷിയായ വാക്ക് പകര്‍ന്നു നല്കിയ പ്രത്യാശയുടെ ഊര്‍ജ്ജമാണ് അഹമ്മദ് ഖാനില്‍ പ്രസരിക്കുന്നത്. അസാമാന്യമായ സ്‌നേഹൈക്യത്തിന്റെ അക്ഷരസംയോഗരഹസ്യം പിടികിട്ടിയ ഒരു കവിയെ കാണുക എത്ര ആശ്വാസമെന്നോ! പി കെ ഗോപി
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:വിളക്കിച്ചേര്‍ത്ത വാക്കുകള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!