ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമോ?

ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമോ?

ആദിശേഷന്‍

ആദിശേഷന്‍

വീടിന്റെ നാനാര്‍ഥം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എസ് വി വേണുഗോപന്‍ നായര്‍
മധ്യവര്‍ഗ്ഗ മലയാളിയുടെ പൊങ്ങച്ചങ്ങളും നാട്യങ്ങളും ജീവിത സംഘര്‍ഷങ്ങളും നര്‍മ്മത്തില്‍ ചാലിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശ്രദ്ധേയങ്ങളായ ചെറുകഥകള്‍
₹85.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126204755
2nd
128
2010
stories
-
MALAYALAM
മധ്യവര്‍ഗ്ഗ മലയാളിയുടെ പൊങ്ങച്ചങ്ങളും നാട്യങ്ങളും ജീവിത സംഘര്‍ഷങ്ങളും നര്‍മ്മത്തില്‍ ചാലിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശ്രദ്ധേയങ്ങളായ ചെറുകഥകള്‍
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:വീടിന്റെ നാനാര്‍ഥം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്