കാനല്‍ത്തുള്ളികള്‍

കാനല്‍ത്തുള്ളികള്‍

തകര്‍ച്ച

തകര്‍ച്ച

വര്‍ത്തമാനം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ബി എം സുഹറ
താന്‍ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോടും സമൂഹത്തോടും നിരന്തരം കലഹിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരിയാണ് ബി എം സുഹറ. ഇസ്ലാമിക പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ജനിച്ചു വളര്‍ന്ന എഴുത്തുകാരി തികഞ്ഞ ജനാധിപത്യബോധത്തോടെ തനിക്കു ചുറ്റും വളര്‍ന്നുവരുന്ന മതാന്ധതയേയും സ്ത്രീവിരുദ്ധതയേയും തന്റെ കൃതികളിലൂടെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു.
₹300.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789387842885
3rd
224
2023
NOVEL
-
MALAYALAM
വര്‍ത്തമാനകാല സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ഒരു എഴുത്തുകാരിയില്‍ സൃഷ്ടിച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഈ നോവലിന്റെ ഉള്ളടക്കം. സമകാലിക സമസ്യകളെ സധൈര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ കൃതി ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ അടയാളമായി നിലനില്ക്കും.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:വര്‍ത്തമാനം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!