ഓസിലെ അൽഭൂത  മാന്ത്രികൻ

ഓസിലെ അൽഭൂത മാന്ത്രികൻ

ബൊളീവിയന്‍ ഡയറി

ബൊളീവിയന്‍ ഡയറി

വൈദ്യശാസ്ത്രരംഗത്തെ യുഗസാരഥികള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. പി കെ സുകുമാരന്‍
ഹിപ്പോക്രാറ്റിസ് മുതല്‍ ലക് മൊണ്ടാഗ്നിയര്‍ വരെയുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്ര പ്രതിഭകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പഠനഗ്രന്ഥം.
സാധാരണ വില ₹280.00 പ്രത്യേക വില ₹250.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788119131105
1st
208
2023
Health
-
Malayalam
ഹിപ്പോക്രാറ്റിസ് മുതല്‍ ലക് മൊണ്ടാഗ്നിയര്‍ വരെയുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്ര പ്രതിഭകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പഠനഗ്രന്ഥം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:വൈദ്യശാസ്ത്രരംഗത്തെ യുഗസാരഥികള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്