ജക്കരന്ത

ജക്കരന്ത

Veettilekkulla Vazhikal

വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴികള്‍

ഉച്ചാടനം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് അഡ്വ. എ നസീറ
കടുത്ത മതനിഷ്ഠയുടെ മറവില്‍ കോമ്പല്ലു കളാഴ്ത്തുന്ന നൃശംസത അനാവരണം ചെയ്യുന്ന നോവല്‍.
₹380.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789390301829
1st
312
2022
Novel
MALAYALAM
Iകടുത്ത മതനിഷ്ഠയുടെ മറവില്‍ കോമ്പല്ലു കളാഴ്ത്തുന്ന നൃശംസത അനാവരണം ചെയ്യുന്ന നോവല്‍. മതസ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുപ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കാരുണ്യകേന്ദ്ര ങ്ങളും അത്ഭുത രോഗശാന്തി തടവറകളും എത്രമാത്രം പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതവും സ്ത്രീ വിരുദ്ധവുമാണെന്ന് ഉച്ചാടനം വ്യക്തമാ ക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഉച്ചാടനം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്