പുരുഷഗ്രാമം

പുരുഷഗ്രാമം

ഗാന്ധിയും മാര്‍ക്‌സും

ഗാന്ധിയും മാര്‍ക്‌സും

ത്രിമാനകര്‍ത്തൃത്വം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പ്രവീണ്‍ ഡാനി
എം മുകുന്ദന്റെ നോവലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ത്രിമാന പഠനം
₹75.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386364807
Ist
80
2017
-
-
MALAYALAM
മലയാളത്തിലെ നാടന്‍ പാട്ടുകളില്‍ സമ്പന്നമായൊരു വിഭാഗമാണ് വടക്കന്‍പാട്ടുകള്‍. മുരിക്കഞ്ചേരി കേളുവിന്റെ പാട്ടുകഥ അവയില്‍ പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നു. വീരചരിതത്തിന്റെ സവിശേഷ മായ ചരിത്രാംശങ്ങള്‍ ഇതില്‍ കലര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. ഭാഷാപരവും ദേശ ചരിത്രപരവുമായ പ്രാധാന്യം ഈ പാട്ടുകളില്‍ അടങ്ങുന്നു. ജനരഞ്ജനങ്ങളായ ഗാനങ്ങളാണിവ.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ത്രിമാനകര്‍ത്തൃത്വം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്