അംബേദ്കര്‍   ജീവിതം കൃതി ദര്‍ശനം

അംബേദ്കര്‍ ജീവിതം കൃതി ദര്‍ശനം

നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്‌

നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്‌

തെരുവില്‍ നനഞ്ഞു തീരുന്ന പ്രതിമകള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എസ് രമേശന്‍
ഇരുണ്ടകാലത്തിന്റെ ആസുരതാളങ്ങളെ അതിലളിതവത്ക്കരണ സമീപനങ്ങളിലൂടെ പ്രതിരോധിക്കാനാവുകയില്ലെന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തെ വ്യക്തമാക്കുന്ന കവി, ജാഗ്രതയോടെ ജനസമൂഹം ഉണര്‍ന്നിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് സമര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.
സാധാരണ വില ₹120.00 പ്രത്യേക വില ₹108.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
978 9390301928
1st
96
2021
Poem
-
MALAYALAM
തെരുവില്‍ നനഞ്ഞുതീരുന്ന പ്രതിമകള്‍ മഴയും വെയിലും പുകയും തീയും മണവും ഗുണവുമേല്ക്കാത്ത, – പൂക്കളും നിറങ്ങളും കാലവും ദൂരവുമറിയാത്ത, വഴിയും വഴിപോക്കരും യാചകരും, പതിവായ് പകലും രാവും വന്നുപോകുമെങ്കിലും തെരുവിന്റെ പാതിരകളോ ദ്വാരപാലകരോ പോലുമല്ലാത്ത പതിവായ് നനയുന്ന പ്രതിമകള്‍.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:തെരുവില്‍ നനഞ്ഞു തീരുന്ന പ്രതിമകള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്