ദി ഗുഡ് എര്‍ത്ത്‌

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പേള്‍ എസ് ബക്ക്
ഒന്നാം ലോകയുദ്ധത്തിനു മുന്‍പുള്ള ചൈനീസ് ഗ്രാമത്തിലെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ നാടകീയമായി ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന നോവലാണ് ദി ഗുഡ് എര്‍ത്ത്.
₹440.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789387842557
3rd
368
2021
World-Classic
Mini Menon
MALAYALAM
ഒന്നാം ലോകയുദ്ധത്തിനു മുന്‍പുള്ള ചൈനീസ് ഗ്രാമത്തിലെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ നാടകീയമായി ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന നോവലാണ് ദി ഗുഡ് എര്‍ത്ത്. വായനക്കാര്‍ക്കു പ്രിയങ്കരമായ ഒരു രചനയായി അത് ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്നു. അമേരിക്കയില്‍ ഏറ്റവുമധികം വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട ക്ലാസിക് കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ദി ഗുഡ് എര്‍ത്ത്‌
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്