ഒ ഹെന്റിയുടെ കഥകള്‍

ഒ ഹെന്റിയുടെ കഥകള്‍

ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അന്ത്യപ്രലോഭനം

ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അന്ത്യപ്രലോഭനം

ടാഗോര്‍ കഥകൾ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗോര്‍
കാബൂളിവാല ഹ പരിഹരിക്കപ്പെട്ട പ്രശ്‌നം / വിശക്കുന്ന കല്ലുകള്‍ ഹ അതിഥി / അസ്ഥികൂടം ഹ കൊച്ചുയജമാനന്റെ തിരിച്ചുവരവ് / പുത്രബലി ഹ വീട്ടമ്മ / വിഭജനം ഹ പോസ്റ്റുമാസ്റ്റര്‍ / പത്രാധിപര്‍ /ചേച്ചി / സമര്‍പ്പണം /മരിച്ചവരും ജീവിക്കുന്നവരും
സാധാരണ വില ₹170.00 പ്രത്യേക വില ₹153.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383155552
4th
136
oct 2021
stories
പി ശരത്ചന്ദ്രന്‍
MALAYALAM
കാബൂളിവാല ഹ പരിഹരിക്കപ്പെട്ട പ്രശ്‌നം / വിശക്കുന്ന കല്ലുകള്‍ ഹ അതിഥി / അസ്ഥികൂടം ഹ കൊച്ചുയജമാനന്റെ തിരിച്ചുവരവ് / പുത്രബലി ഹ വീട്ടമ്മ / വിഭജനം ഹ പോസ്റ്റുമാസ്റ്റര്‍ / പത്രാധിപര്‍ /ചേച്ചി / സമര്‍പ്പണം /മരിച്ചവരും ജീവിക്കുന്നവരും
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ടാഗോര്‍ കഥകൾ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്