സുന്ദരയ്യ ഒരു വിപ്ലവകാരിയുടെ ജീവിതം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് അശോകന്‍ ഏങ്ങണ്ടിയൂര്‍
ഇന്ത്യന്‍ വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തിലെ ജ്വലിക്കുന്ന നക്ഷത്രമാണ് സുന്ദരയ്യ. തെലങ്കാന സമരനായകനായ സുന്ദരയ്യക്ക് പ്രസ്ഥാനത്തില്‍നിന്നും വേറിട്ടൊരു ജീവിതമില്ല. അതിനാല്‍ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കഥതന്നെയാണ് സഖാവ് പി സുന്ദരയ്യയുടെ ജീവിതം
₹310.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383155958
1st
248
2021
Biography
-
Malayalam
ഇന്ത്യന്‍ വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തിലെ ജ്വലിക്കുന്ന നക്ഷത്രമാണ് സുന്ദരയ്യ. തെലങ്കാന സമരനായകനായ സുന്ദരയ്യക്ക് പ്രസ്ഥാനത്തില്‍നിന്നും വേറിട്ടൊരു ജീവിതമില്ല. അതിനാല്‍ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കഥതന്നെയാണ് സഖാവ് പി സുന്ദരയ്യയുടെ ജീവിതം
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സുന്ദരയ്യ ഒരു വിപ്ലവകാരിയുടെ ജീവിതം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!