നില്‍ക്കൂ ശ്രദ്ധിക്കൂ

നില്‍ക്കൂ ശ്രദ്ധിക്കൂ

ട്രാന്‍സ്ജന്റര്‍ ചരിത്രം സംസ്‌കാരം പ്രതിനിധാനം

ട്രാന്‍സ്ജന്റര്‍ ചരിത്രം സംസ്‌കാരം പ്രതിനിധാനം

സൂക്ഷ്മ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ചലന നിയമങ്ങള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് സാബു ജോസ്‌
ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ആന്തരിക ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകം
സാധാരണ വില ₹145.00 പ്രത്യേക വില ₹130.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386637888
Ist
152
2018
-
-
MALAYALAM
ക്വാണ്ടം ബലതന്ത്രത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് കടക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്കാണീ പുസ്തകം. സൂക്ഷ്മപ്രപഞ്ചത്തിലെ ചലന നിയമങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ പ്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങളുടെ നിഗൂഢതകള്‍ നിര്‍ദ്ധാരണം ചെയ്യാനാവും.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സൂക്ഷ്മ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ചലന നിയമങ്ങള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്