ചെയുടെ വിപ്ലവചിന്ത

ചെയുടെ വിപ്ലവചിന്ത

 സാമ്രാജ്യത്വ  ആഗോളവല്‍ക്കരണം

സാമ്രാജ്യത്വ ആഗോളവല്‍ക്കരണം

സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ഭാവി സാഹിത്യം സംഗീതം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഫിദൽ കാസ്ട്രോ
ഏകധ്രുവലോകത്തിന്റെ കാട്ടാളനീതിക്കെതിരായ വിചാരവിക്ഷോഭങ്ങള്‍ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകള്‍ മാനുഷികമായ യാതൊന്നും അന്യമായി കരുതാത്ത ഒരു മനുഷ്യസ്‌നേഹിയുടെ ജീവിതനിരീക്ഷണങ്ങള്‍, സാഹിത്യ ചിന്തകള്‍, കലാസങ്കല്‍പ്പങ്ങള്‍
സാധാരണ വില ₹125.00 പ്രത്യേക വില ₹112.50
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126203598
3rd
224
2019
-
k p raveendran
MALAYALAM
ഏകധ്രുവലോകത്തിന്റെ കാട്ടാളനീതിക്കെതിരായ വിചാരവിക്ഷോഭങ്ങള്‍ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകള്‍ മാനുഷികമായ യാതൊന്നും അന്യമായി കരുതാത്ത ഒരു മനുഷ്യസ്‌നേഹിയുടെ ജീവിതനിരീക്ഷണങ്ങള്‍, സാഹിത്യ ചിന്തകള്‍, കലാസങ്കല്‍പ്പങ്ങള്‍
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ഭാവി സാഹിത്യം സംഗീതം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!