സിലാസ് മാര്‍നെര്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ജോര്‍ജ് ഇലിയറ്റ്‌
വിക്‌ടോറിയന്‍ കാലഘട്ടത്തില്‍ രചിക്കപ്പെട്ട പ്രശസ്തമായ കൃതിയുടെ മലയാളമൊഴിമാറ്റം.
₹260.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789382328919
1st
192
2012
World-Classic
KP Balachandran
MALAYALAM
വിക്‌ടോറിയന്‍ കാലഘട്ടത്തില്‍ രചിക്കപ്പെട്ട പ്രശസ്തമായ കൃതിയുടെ മലയാളമൊഴിമാറ്റം. വ്യവസായ വിപ്ലവം മനുഷ്യമനസുകളില്‍ സൃഷ്ടിച്ച സംഘര്‍ഷങ്ങളെ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന നോവല്‍. റവേലൊ എന്ന ഉള്‍നാടന്‍ ഗ്രാമത്തിലെ സിലാസ് മാര്‍നെര്‍ എന്ന നെയ്ത്തുകാരന്റെ കഥ.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സിലാസ് മാര്‍നെര്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്