രക്തസാക്ഷികളുടെ നാട്‌

രക്തസാക്ഷികളുടെ നാട്‌

ചരിത്രരചനയും മതേതരവല്‍ക്കരണവും

ചരിത്രരചനയും മതേതരവല്‍ക്കരണവും

സെക്കുലര്‍ പാഠങ്ങള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ.കെ എൻ പണിക്കർ
കൊളോണിയല്‍ ചര്‍ച്ചകളില്‍ നിന്നു മുക്തമായ ഒരു ബദല്‍ സെക്കുലറിസത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ സാധുത പരിശോധിക്കുന്ന ഈടുറ്റ ഗ്രന്ഥം.
₹320.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789389410891
2nd
256
2020
-
MALAYALAM
കൊളോണിയല്‍ ചര്‍ച്ചകളില്‍ നിന്നു മുക്തമായ ഒരു ബദല്‍ സെക്കുലറിസത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ സാധുത പരിശോധിക്കുന്ന ഈടുറ്റ ഗ്രന്ഥം.ഇന്ത്യന്‍ ബൗദ്ധിക ജീവിതത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളെ പ്രോജ്വലമാക്കിയ ബുദ്ധിജീവികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സെക്കുലര്‍ പാഠങ്ങള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്