ബിഗ് ലീപ്‌

ബിഗ് ലീപ്‌

സയന്‍സ് പാര്‍ലമെന്റ്‌

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പ്രൊഫ. എസ് ശിവദാസ്‌
₹120.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
978 9389410914
5th
-
2020
-
-
Malayalam
ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങള്‍ ശാസ്ത്രപഠന വിദ്യകള്‍ വായന, മനനം, ആസ്വാദനം ഡിബേറ്റ്, സെമിനാര്‍ ആക്ടിവിറ്റി, പ്രോജക്ട് പഠനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ ബഹുതല ബുദ്ധിവികാസം സമഗ്ര വികാസം പഠനത്തിലൂടെ എല്ലാം അതിമനോഹരമായ ഒരു കഥയിലൂടെ കുട്ടികള്‍ക്കും രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും അതീവഹൃദ്യമായി ആസ്വദിക്കാവുന്ന ഒരു കൃതി
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സയന്‍സ് പാര്‍ലമെന്റ്‌
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്