മാർക്സിയൻ അർത്ഥശാസ്ത്രം

മാർക്സിയൻ അർത്ഥശാസ്ത്രം

തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ വിപ്ലവ ബഹുജനപ്പാര്‍ട്ടി

തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ വിപ്ലവ ബഹുജനപ്പാര്‍ട്ടി

സര്‍ഗാസം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ലിഷ അന്ന
പ്രണയവും ഗൃഹാതുരത്വവും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഭാഷ തേടിയുള്ള കവിതാ സമാഹാരം.
₹65.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386637581
Ist
64
2017
-
-
MALAYALAM
പ്രണയവും നശ്വരതയും ആത്മീയതയും ഗൃഹാതുരത്വവും വര്‍ത്തമാനകാലത്തിന്റേതായ ഒരു ഭാഷ അന്വേഷിക്കുന്നിടത്താണ്' ലിഷ അന്നയുടെ കവിതകള്‍ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് സച്ചിദാനന്ദന്‍ എഴുതുന്നു. സര്‍ഗാസം എന്ന വാക്ക് മലയാളത്തിന് പുതിയ അനുഭവമാണ് നല്കുന്നത്. സ്ത്രീയുടെ വൈകാരികവും വൈയക്തികവുമായ അനുഭവ മേഖലകളിലാണ് ലിഷ തന്റെ കവിതകളെ കണ്ടെത്തുന്നത്. ഈ അനുഭവങ്ങളെ സാമൂഹ്യ ജീവിതവുമായും തന്റെ ചുറ്റുപാടുകളുമായും ബന്ധിപ്പിക്കുവാനും എഴുത്തുകാരി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. മലയാള കവിതയിലെ പുതിയ സ്വരങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ലിഷ അന്ന എന്ന കവിയെയും ഞങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്തുവയ്ക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സര്‍ഗാസം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!