ഇന്ദുലേഖ

ഇന്ദുലേഖ

ശാരദ

ശാരദ

സരസ്വതീവിജയം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പോത്തേരി കുഞ്ഞമ്പു
നവോത്ഥാനത്തിന്റെ കീഴാള സാധ്യതകളെ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച നോവല്‍.
₹150.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789382808695
3rd
120
2021
Novelpazhama Series
MALAYALAM
നവോത്ഥാനത്തിന്റെ കീഴാള സാധ്യതകളെ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച നോവല്‍. ബ്രാഹ്മണിസത്തിനെതിരായ ബദല്‍ സാംസ്‌കാരിക നിര്‍മിതിക്കുവേണ്ടിയുള്ള അനേ്വഷണത്തിന്റെ ആദ്യകാല സാംസ്‌കാരിക മാതൃകയായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സരസ്വതീവിജയം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!