സരസ്വതീവിജയം

സരസ്വതീവിജയം

മീനാക്ഷി

മീനാക്ഷി

ശാരദ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഒ ചന്തുമേനോന്‍
കേരളത്തിന്റെ ഭാവിദേശത്തെയും ഭാവികാലത്തെയും വരച്ചിടുന്ന ഈ നോവല്‍ സ്ത്രീസ്വത്വത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യബോധം ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്നു.
₹240.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789382808718
3rd
192
2021
Novelpazhama Series
MALAYALAM
കേരളത്തിന്റെ ഭാവിദേശത്തെയും ഭാവികാലത്തെയും വരച്ചിടുന്ന ഈ നോവല്‍ സ്ത്രീസ്വത്വത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യബോധം ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. പ്രവാസജീവിതം പരിചയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് അത്തരം സന്ദര്‍ഭങ്ങളെ ഈ കൃതി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ശാരദ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!