കേരള നവോത്ഥാനം മാധ്യമപർവ്വം

കേരള നവോത്ഥാനം മാധ്യമപർവ്വം

സുസ്ഥിര സമഗ്രവികസനത്തിന്റെ ജനകീയ മുഖം.

സുസ്ഥിര സമഗ്രവികസനത്തിന്റെ ജനകീയ മുഖം.

സാംസ്‌കാരിക ദേശീയത

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് വേണുഗോപാലന്‍ കെ എ
ദേശീയതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അതിവാദങ്ങളെയും വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളെയും അതിസമര്‍ത്ഥമായി പൊളിച്ചെഴുതുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം വായനാ സമൂഹത്തിനു സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.
₹120.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789388485999
2nd
80
2023
-
-
MALAYALAM
വേണുഗോപാലന്‍ കെ എയുടെ സാംസ്‌കാരിക ദേശീയത. സാംസ്‌കാരിക ദേശീയതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അതിവാദങ്ങളെയും വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളെയും അതിസമര്‍ത്ഥമായി പൊളിച്ചെഴുതുന്ന ഗ്രന്ഥം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സാംസ്‌കാരിക ദേശീയത
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്