ഡീപ്പ് ഫോക്കസ് സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ

ഡീപ്പ് ഫോക്കസ് സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ

അവള്‍ സിനിമയെ നോക്കുന്നു

അവള്‍ സിനിമയെ നോക്കുന്നു

സംസ്‌കാരദേശീയതയുടെ ചലച്ചിത്രപാഠങ്ങള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പി എസ് രാധാകൃഷ്ണന്‍
ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ സാംസ്കാരിക പ്രതിനിധാനത്തിന്റെ ഒരു വിശകലനം. സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായി പഠിക്കുന്നവരുടെ ഉപയോഗത്തിനായി ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ടെസ്റ്റ്.
₹140.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386364241
Ist
152
2016
-
-
MALAYALAM
ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയുടെ സാംസ്‌കാരിക പ്രതിനിധാനങ്ങളെ സൂക്ഷ്മതലത്തില്‍ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പുസ്തകമാണിത്. ദേശീയതയും പൗരത്വവും സിനിമയില്‍ എപ്രകാരം പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും സമകാല രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഉരുവം കൊള്ളുന്ന സാംസ്‌കാരിക സംഘര്‍ഷങ്ങളെ എപ്രകാരം അഭിസംബോ ധന ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഈ പുസ്തകം പരിശോധിക്കുന്നു. സിനിമയെയും സംസ്‌കാരത്തെയും കുറിച്ചു പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത കൃതിയാണിത്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സംസ്‌കാരദേശീയതയുടെ ചലച്ചിത്രപാഠങ്ങള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്