കേട്ടെഴുതിയ ജീവിതങ്ങള്‍

കേട്ടെഴുതിയ ജീവിതങ്ങള്‍

നഷ്ടനായിക

നഷ്ടനായിക

സംസ്‌കാരദേശീയതയുടെ ചലച്ചിത്രപാഠങ്ങള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പി എസ് രാധാകൃഷ്ണന്‍
ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ സാംസ്കാരിക പ്രതിനിധാനത്തിന്റെ ഒരു വിശകലനം. സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായി പഠിക്കുന്നവരുടെ ഉപയോഗത്തിനായി ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ടെസ്റ്റ്.
സാധാരണ വില ₹140.00 പ്രത്യേക വില ₹126.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386364241
Ist
152
2016
-
-
MALAYALAM
ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയുടെ സാംസ്‌കാരിക പ്രതിനിധാനങ്ങളെ സൂക്ഷ്മതലത്തില്‍ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പുസ്തകമാണിത്. ദേശീയതയും പൗരത്വവും സിനിമയില്‍ എപ്രകാരം പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും സമകാല രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഉരുവം കൊള്ളുന്ന സാംസ്‌കാരിക സംഘര്‍ഷങ്ങളെ എപ്രകാരം അഭിസംബോ ധന ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഈ പുസ്തകം പരിശോധിക്കുന്നു. സിനിമയെയും സംസ്‌കാരത്തെയും കുറിച്ചു പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത കൃതിയാണിത്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സംസ്‌കാരദേശീയതയുടെ ചലച്ചിത്രപാഠങ്ങള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്