കര്‍മ്മപരമ്പരയിലെ കണ്ണികള്‍

കര്‍മ്മപരമ്പരയിലെ കണ്ണികള്‍

പകുത്തറിവ്‌

പകുത്തറിവ്‌

സമ്പൂര്‍ണ്ണ കഥകള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് മാനസി
വിവിധ ആനുകാലികങ്ങളിൽ രചയിതാവ് എഴുതിയ എല്ലാ കഥകളുടെയും സമാഹാരം
₹490.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386637802
2nd
416
2021
Stories
-
MALAYALAM
മാനസി ഇതുവരെ രചിച്ച കഥകള്‍ ഒരു സമാഹാരത്തില്‍. പിതൃ കേന്ദ്രീത സാമൂഹ്യാവസ്ഥയോട് സ്ത്രീപക്ഷത്തു നിന്നുകൊണ്ട് കലഹിക്കുന്ന കഥകള്‍. സ്ത്രീമനസ്സിന്റെ സംഘര്‍ഷങ്ങളും കുതറലുകളും സൂക്ഷ്മമായി ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന കൃതി. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ് നേടിയ എഴുത്തുകാരിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സമ്പൂര്‍ണ്ണ കഥകള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്