എത്രയെത്ര രാമായണങ്ങള്‍

എത്രയെത്ര രാമായണങ്ങള്‍

രാമായണായനം വിവിധ രാമായണങ്ങളിലൂടെ

രാമായണായനം വിവിധ രാമായണങ്ങളിലൂടെ

രാമായണ പഠനങ്ങള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. എച്ച് ഡി സങ്കാലിയ
സംസ്‌കൃത പണ്ഡിതനും പേരെടുത്ത ചരിത്ര ഗവേഷകനുമായ എച്ച ഡി സങ്കാലിയയുടെ രാമായണപഠനങ്ങളുടെ മലയാളത്തിലെ പുന:പ്രസിദ്ധീകരണം
സാധാരണ വില ₹270.00 പ്രത്യേക വില ₹243.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789387842809
2nd
-
2018
Study
-
MALAYALAM
ഇതിഹാസങ്ങള്‍ സഞ്ചിത സംസ്‌കാരത്തിന്റെ ഭാഗ മാണ്. രാമായണങ്ങള്‍ പലതുണ്ട്. വാല്മീകി രാമായണത്തില്‍പ്പോലും കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കലുകള്‍ ഉള്ളതായാണ് പണ്ഡിതമതം. മിത്തുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യ ത്തിന്റെ ബീജങ്ങളുണ്ടാകാം. എന്നാല്‍ മിത്തുകളെ ചരിത്രമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോള്‍ അത് രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാകും. രാമായണകഥയെയും കാലത്തെയും ചരിത്രത്തിന്റെയും പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രവസ്തുതകളുടെയും വെളിച്ചത്തില്‍ പരിശോധിക്കുകയാണ്. ഡോ. സങ്കാലിയയുടെ രാമായണപഠനങ്ങള്‍. മൈത്രേയന്റെ പരിഭാഷ മൗലിക കൃതിയുടെ അന്ത:സത്ത ചോരാതെ നിലനിര്‍ത്തുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:രാമായണ പഠനങ്ങള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!