വേദങ്ങളുടെ നാട്‌

വേദങ്ങളുടെ നാട്‌

സംഗീതവും   സംഗീതോപകരണങ്ങളും

സംഗീതവും സംഗീതോപകരണങ്ങളും

പുതുകാലം പുതുകഥകള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് അജീഷ് ദാസന്‍
₹95.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126204496
1st
-
2010
Stories
-
MALAYALAM
പുതിയ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും ആവിഷ്‌കരണത്തിലൂടെയും കഥയെഴുത്ത് എന്ന മാന്ത്രികകലയെ മലയാളത്തിന്റെ ഭാഷാഭൂപടത്തില്‍ അടയാളപ്പെടുത്തിയ പുതിയ തലമുറയിലെ ശ്രദ്ധേയരായ പതിനാറ് യുവകഥാകൃത്തുകളുടെ അപൂര്‍വ സമാഹാരം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പുതുകാലം പുതുകഥകള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്