ജെന്നിയുടെ കത്തുകൾ

ജെന്നിയുടെ കത്തുകൾ

പ്രിയപ്പെട്ട മേരീ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഫ്രഡറിക് എംഗല്‍സ്‌
ഫ്രെഡറിക് ഏംഗൽസ് തന്റെ ഇളയ സഹോദരി മെറിക്ക് എഴുതിയ കത്തുകളുടെ വിവർത്തനം
₹90.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386637857
Ist
96
2018
-
രാജേന്ദ്രന്‍ ചെറുപൊയ്ക
MALAYALAM
മഹാനായ എംഗല്‍സ് തന്റെ കുഞ്ഞുസഹോദരിയായ മേരിക്കെഴുതിയ കത്തുകള്‍. ഈ സ്വകാര്യ കത്തുകളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നത് എംഗല്‍സ് എന്ന വിപ്ലവകാരിയുടെ ജീവിതത്തിലെ സവിശേഷമായ ഒരു വശമാണ്. നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന മനുഷ്യസ്‌നേഹവും പ്രകൃതിസ്‌നേഹവും സഹജീവികളോടുള്ള കരുതലും നമ്മെ അതിശയിപ്പിക്കും. കുഞ്ഞു സഹോദരിക്കെഴുതുമ്പോഴും ചരിത്രപരതയും രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണവും മുറുകെപ്പിടിക്കുന്ന എംഗല്‍സിനെ നാമിതില്‍ കാണുന്നു. മേരിക്കായി കോറിയിടുന്ന സ്‌കെച്ചുകള്‍, കുഞ്ഞുനാടകം, അനുഭവക്കുറിപ്പുകള്‍ എന്നിവ വായനയുടെ വിസ്മയലോകത്തേക്കു നമ്മെ ക്ഷണിക്കും.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പ്രിയപ്പെട്ട മേരീ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്