പൊലീസ്  അനുഭവങ്ങളില്‍ അടിപതറാതെ

പൊലീസ് അനുഭവങ്ങളില്‍ അടിപതറാതെ

പോരാട്ടവഴിയില്‍ പതറാതെ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് കെ രാജന്‍
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രമുഖ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകനായ പി ആർ കൃഷ്ണന്റെ ജീവചരിത്രരേഖ
₹185.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
978 9386637246
1st
-
2017
-
-
MALAYALAM
ട്രേഡ് യൂണിയന്‍ നേതാവും, കമ്യൂണിസ്റ്റുമായ പി ആര്‍ കൃഷ്ണന്‍ നടന്നു തീര്‍ത്ത വഴികളാണ് ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ് നമുക്കുകാണിച്ചു തരുന്നത്. നിറ ക്കൂട്ടില്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ ഹൃദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കുവാന്‍ ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവിനു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പോരാട്ടവഴിയില്‍ പതറാതെ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്