ജിന്ന

ജിന്ന

Nashtanayika|Novel|Vinu Abraham|നഷ്ടനായിക,|വിനു ഏബ്രഹാം

നഷ്ടനായിക

പൊന്ത്

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഷെമീര്‍ പട്ടരുമഠം
തീരദേശ ഗ്രാമത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രം
സാധാരണ വില ₹130.00 പ്രത്യേക വില ₹117.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789386364289
Ist
136
2017
-
-
MALAYALAM
നാട്ടിന്‍പുറങ്ങളെ ചൂഴ്ന്നുനില്ക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും ആ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ താലോലിക്കുന്ന ഗ്രാമീണരെയും ചിത്രീകരിക്കുന്ന മനോഹരമായ നോവല്‍. ഹൃദ്യമായ പ്രതിപാദനവും ലളിതമായ ശൈലിയും ഈ നോവലിനെ വേറിട്ടതാക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പൊന്ത്
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്