പാരീസ് കമ്യൂണ്‍

പാരീസ് കമ്യൂണ്‍

മൂര്‍ദ്ധാവില്‍  കൊത്തുന്ന പ്രാവുകള്‍ എം മുകുന്ദന്റെ രചനാലോകം

മൂര്‍ദ്ധാവില്‍ കൊത്തുന്ന പ്രാവുകള്‍ എം മുകുന്ദന്റെ രചനാലോകം

പെയ്‌തൊഴിയുമ്പോള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പി ശ്രീകല
മഴ മണ്ണടരിന്റെ തിരകളില്‍ ഉള്ളതെല്ലാം തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് കടന്നുപോയ ഒരു കാലത്തിന്റെ ഭീതിക്കണ്ണുകളാകുന്നു പലപ്പോഴും ശ്രീകലയുടെ കവിതകള്‍. എല്ലാ കവിതകളെയും തുല്യപ്പെടുത്തുന്ന സ്വതന്ത്രവും വേറിട്ടതുമായ ഒരു രചനാശൈലി ആസ്വാദന വഴിയിലുടനീളം കണ്ടെത്താം. _മുരുകന്‍ കാട്ടാക്കട
സാധാരണ വില ₹140.00 പ്രത്യേക വില ₹126.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789394753464
1st
88
2022
Poem
-
MALAYALAM
മഴ മണ്ണടരിന്റെ തിരകളില്‍ ഉള്ളതെല്ലാം തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് കടന്നുപോയ ഒരു കാലത്തിന്റെ ഭീതിക്കണ്ണുകളാകുന്നു പലപ്പോഴും ശ്രീകലയുടെ കവിതകള്‍. എല്ലാ കവിതകളെയും തുല്യപ്പെടുത്തുന്ന സ്വതന്ത്രവും വേറിട്ടതുമായ ഒരു രചനാശൈലി ആസ്വാദന വഴിയിലുടനീളം കണ്ടെത്താം. _മുരുകന്‍ കാട്ടാക്കട
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പെയ്‌തൊഴിയുമ്പോള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!