ഒരു ബൊഹീമിയന്‍ ഡയറി

ഒരു ബൊഹീമിയന്‍ ഡയറി

ചിത്രലേഖ

ചിത്രലേഖ

പെണ്‍ട്രയാര്‍ക്കി

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് അര്‍ജുന്‍ അടാട്ട്‌
ചിലര്‍ രക്തദാഹികളാണ്. അവര്‍ക്ക് പെണ്ണ് അലറിക്കരയണം. ഇഷ്ടമില്ലാതെ വഴങ്ങണം. ചോര കാണണം. പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സില്‍ മുറിഞ്ഞ് ചോര യൊലിച്ച മായ പിന്നെ പലര്‍ക്കും ഇഷ്ടമില്ലാതെ വഴങ്ങി, പലവുരു തുന്നിച്ചേര്‍ത്ത തുന്നിക്കെട്ടലുകള്‍ പൊട്ടി അലറിവിളിച്ച് ചോരയൊലിച്ച് കിടന്നത് പല തവണ!! അവള്‍ കാഴ്ചയിലും കച്ചവടത്തിലും നിത്യകന്യകയായിരുന്നു.
₹130.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
100023443000
1st
88
2024
Stories
-
Malayalam
ചിലര്‍ രക്തദാഹികളാണ്. അവര്‍ക്ക് പെണ്ണ് അലറിക്കരയണം. ഇഷ്ടമില്ലാതെ വഴങ്ങണം. ചോര കാണണം. പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സില്‍ മുറിഞ്ഞ് ചോര യൊലിച്ച മായ പിന്നെ പലര്‍ക്കും ഇഷ്ടമില്ലാതെ വഴങ്ങി, പലവുരു തുന്നിച്ചേര്‍ത്ത തുന്നിക്കെട്ടലുകള്‍ പൊട്ടി അലറിവിളിച്ച് ചോരയൊലിച്ച് കിടന്നത് പല തവണ!! അവള്‍ കാഴ്ചയിലും കച്ചവടത്തിലും നിത്യകന്യകയായിരുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പെണ്‍ട്രയാര്‍ക്കി
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്