പറങ്ങോടീപരിണയം

പറങ്ങോടീപരിണയം

ലക്ഷ്മീകേശവം

ലക്ഷ്മീകേശവം

പരിഷ്‌കാരപ്പാതി

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് കൊച്ചുതൊമ്മന്‍ അപ്പോത്തിക്കരി
കൊളോണിയല്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയും വ്യവഹാരങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുവന്നവര്‍ തന്നെ അതില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷയും വര്‍ത്തമാനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ കൃതി.
₹260.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789382808701
2nd
368
2013
Novelpazhama Series
MALAYALAM
കൊളോണിയല്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയും വ്യവഹാരങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുവന്നവര്‍ തന്നെ അതില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷയും വര്‍ത്തമാനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ കൃതി. പത്തൊന്‍പതാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ഉയര്‍ന്നുവന്ന കൊളോണിയല്‍ വിരുദ്ധ ആശയങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തുവാനുളളശ്രമങ്ങള്‍ ഈ നോവലിലുണ്ട്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പരിഷ്‌കാരപ്പാതി
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!