മലയാളത്തിലെ  സ്ത്രീപക്ഷ നാടകവേദി

മലയാളത്തിലെ സ്ത്രീപക്ഷ നാടകവേദി

നമ്മുടെ സിനിമ  അവരുടെ സിനിമ

നമ്മുടെ സിനിമ അവരുടെ സിനിമ

പരദേശി

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ്‌
പിളരുന്ന പൗരത്വത്തിൻ്റെ ചലച്ചിത്ര ഭാഷ്യം
₹85.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126202652
1st
144
2019
Cinema,screen play
-
MALAYALAM
പിളരുന്ന പൗരത്വത്തിൻ്റെ ചലച്ചിത്ര ഭാഷ്യം
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പരദേശി
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്