എത്രയെത്ര രാമായണങ്ങള്‍

എത്രയെത്ര രാമായണങ്ങള്‍

കാക്കാരിശ്ശിയും ചവിട്ടുനാടകവും

കാക്കാരിശ്ശിയും ചവിട്ടുനാടകവും

പഞ്ചായത്ത്‌രാജ് കുട്ടികള്‍ക്ക

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് വി കെ പ്രഭാകരന്‍
₹140.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
978 9386637307
2nd
112
2017
Children"s Book
-
Malayalam
ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളില്‍ മാത്രമല്ല സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിലും കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധ പതിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുട്ടികള്‍ അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തില്‍ കേള്‍ക്കുന്ന ഒന്നാണ് പഞ്ചായത്ത്‌രാജ്. എന്താണത്? ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കാന്‍ സഹായകമാണ് പഞ്ചായത്ത്‌രാജ് കുട്ടികള്‍ക്ക് എന്ന പുസ്തകം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പഞ്ചായത്ത്‌രാജ് കുട്ടികള്‍ക്ക
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്