ചിത്രലേഖ

ചിത്രലേഖ

കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയ പ്രശ്നം

കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയ പ്രശ്നം

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് കെ മനോജ് കുമാര്‍
വിനോദവും വിജ്ഞാനവും പകര്‍ന്നു പകര്‍ന്നു നല്‍കുന്ന സാരോപദേശ കഥകള്‍. തലമുറകള്‍ കൈമാറി കൈമാറി വരുന്ന പഞ്ചതന്ത്രം കഥകളുടെ സമാഹാരം.
₹310.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788196847517
1st
208
2024
Childrens Literature
-
Malayalam
വിനോദവും വിജ്ഞാനവും പകര്‍ന്നു പകര്‍ന്നു നല്‍കുന്ന സാരോപദേശ കഥകള്‍. തലമുറകള്‍ കൈമാറി കൈമാറി വരുന്ന പഞ്ചതന്ത്രം കഥകളുടെ സമാഹാരം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്