ട്രാന്‍സ്ജന്റര്‍ ചരിത്രം സംസ്‌കാരം പ്രതിനിധാനം

ട്രാന്‍സ്ജന്റര്‍ ചരിത്രം സംസ്‌കാരം പ്രതിനിധാനം

പകുത്തറിവ്‌

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് കെ യു മേനോന്‍
വ്യാവസായിക നഗരങ്ങളിലെ ആളുകളുടെ ജീവിതം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നോവൽ
₹120.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386364081
Ist
128
2017
-
-
MALAYALAM
കേരളത്തിന്റെ വ്യവസായ ഭൂമികയായ ഏലൂരിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രചിക്കപ്പെട്ട നോവല്‍. ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയര്‍ന്നുനില്ക്കുന്ന പുകക്കുഴലിലൂടെ പുറത്തുവരുന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ നിശ്വാസങ്ങള്‍ കൂടിയാണ്. വ്യവസായ നഗരത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങള്‍ ഈ കൃതിയില്‍ തെളിഞ്ഞുകാണുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പകുത്തറിവ്‌
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്