പകര്‍ത്തിയെഴുത്ത്‌

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് വിജില ചിറപ്പാട്
''ഏതര്‍ത്ഥത്തിലും ഒരു ബി പി എല്‍ ലോകത്തിന്റെയും എന്നാല്‍ ആ വിധം എന്നുമൊരു വിഭജനം നിലനിര്‍ത്താന്‍ ആരേയും അനുവദിക്കില്ലെന്ന വീര്യത്തിന്റെയും ഒത്തുചേരലില്‍വെച്ചാണ് പകര്‍ത്തിയെഴുത്ത് വ്യവസ്ഥാപിതത്വങ്ങള്‍ക്കെതിരെ വെല്ലുവിളികളുയര്‍ത്തുന്നത്.'
₹100.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789385018121
1st
72
-
poems
-
MALAYALAM
''ഏതര്‍ത്ഥത്തിലും ഒരു ബി പി എല്‍ ലോകത്തിന്റെയും എന്നാല്‍ ആ വിധം എന്നുമൊരു വിഭജനം നിലനിര്‍ത്താന്‍ ആരേയും അനുവദിക്കില്ലെന്ന വീര്യത്തിന്റെയും ഒത്തുചേരലില്‍വെച്ചാണ് പകര്‍ത്തിയെഴുത്ത് വ്യവസ്ഥാപിതത്വങ്ങള്‍ക്കെതിരെ വെല്ലുവിളികളുയര്‍ത്തുന്നത്.'
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പകര്‍ത്തിയെഴുത്ത്‌
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്