കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വേഗത്തില്‍  കണക്കു ചെയ്യാം

കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വേഗത്തില്‍ കണക്കു ചെയ്യാം

വൈദ്യശാസ്ത്രരംഗത്തെ  യുഗസാരഥികള്‍

വൈദ്യശാസ്ത്രരംഗത്തെ യുഗസാരഥികള്‍

ഓസിലെ അൽഭൂത മാന്ത്രികൻ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എല്‍ ഫ്രാങ്ക് ബോം
ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി ലോകമെങ്ങുമുള്ള കുട്ടികളെയും മുതിര്‍ന്നവരെയും രസിപ്പിച്ച കൃതിയുടെ മലയാള പരിഭാഷ. കുട്ടികളുടെ ക്ലാസിക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഓസ് നോവല്‍ പരമ്പരയില്‍ നിന്നുള്ള പുസ്തകം.
സാധാരണ വില ₹220.00 പ്രത്യേക വില ₹198.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386112736
1st / second
168
2023
Children’s Literature
-
Malayalam
ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി ലോകമെങ്ങുമുള്ള കുട്ടികളെയും മുതിര്‍ന്നവരെയും രസിപ്പിച്ച കൃതിയുടെ മലയാള പരിഭാഷ. കുട്ടികളുടെ ക്ലാസിക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഓസ് നോവല്‍ പരമ്പരയില്‍ നിന്നുള്ള പുസ്തകം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഓസിലെ അൽഭൂത മാന്ത്രികൻ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്