നാനോടെക്‌നോളജി

നാനോടെക്‌നോളജി

ഓട്ടോണമസ് പ്രണയം

ഓട്ടോണമസ് പ്രണയം

ഒരു സ്വാദു നോട്ടക്കാരൻ്റെ ഭക്ഷണ പര്യവേഷണങ്ങൾ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് വിനു ഏബ്രഹാം
വിശപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറമുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം മലയാളത്തില്‍ ആദ്യമായി ആഖ്യാനപ്പെടുത്തിയ നോവലുകള്‍.
₹100.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789387842017
2nd
72
2022
NOVEL
MALAYALAM
വിശപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറമുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം മലയാളത്തില്‍ ആദ്യമായി ആഖ്യാനപ്പെടുത്തിയ നോവലുകള്‍. ഭക്ഷണം രാഷ്ട്രീയവും സാംസ്‌കാരികവുമാകുന്ന അവസ്ഥയുടെ ഹൃദ്യവും സൂക്ഷ്മവുമായ ആഖ്യാനങ്ങള്‍. സ്വന്തം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനാല്‍ മാത്രം കൊല്ലപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുകൂടി എഴുതാന്‍ നിര്‍ബ്ബന്ധിതനാവുന്ന അധികാര വ്യവസ്ഥക്കെതിരായ സൂക്ഷ്മപ്രതിരോധമെന്ന നിലയിലാണ് വിനു ഏബ്രഹാമിന്റെ നോവല്‍ ശ്രദ്ധേയമായിത്തീരുന്നത്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഒരു സ്വാദു നോട്ടക്കാരൻ്റെ ഭക്ഷണ പര്യവേഷണങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!