അഞ്ച് റൊമാന്റിക് കവികള്‍

അഞ്ച് റൊമാന്റിക് കവികള്‍

മാർക്സിയൻ സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രവും എം എസ് ദേവദാസും

മാർക്സിയൻ സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രവും എം എസ് ദേവദാസും

ഒരേയൊരു പി ജി ജീവിതവും എഴുത്തും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പയ്യന്നൂര്‍ കുഞ്ഞിരാമന്‍
മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തികന്‍, പ്രഭാഷകന്‍, സാഹിത്യനിരൂപകന്‍, പത്രപ്രവര്‍ത്തകന്‍ തുടങ്ങി വിഭിന്നരംഗങ്ങളില്‍ അന്യൂനമായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ളയുടെ ജീവിതം കേരളത്തിന്റെ സംഭവബഹുലമായ ചരിത്രവുമായി ഇഴചേര്‍ന്നതാണ്. അസാധാരണമായ വായനയിലൂടെ അറിവിന്റെ നിത്യനൂതനമായ ലോകം തുറന്നിട്ട പി ജിയുടെ ജീവിതത്തെയും ചിന്തകളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കൃതി.
₹75.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126208333
1st
104
2012
Study
-
MALAYALAM
മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തികന്‍, പ്രഭാഷകന്‍, സാഹിത്യനിരൂപകന്‍, പത്രപ്രവര്‍ത്തകന്‍ തുടങ്ങി വിഭിന്നരംഗങ്ങളില്‍ അന്യൂനമായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ളയുടെ ജീവിതം കേരളത്തിന്റെ സംഭവബഹുലമായ ചരിത്രവുമായി ഇഴചേര്‍ന്നതാണ്. അസാധാരണമായ വായനയിലൂടെ അറിവിന്റെ നിത്യനൂതനമായ ലോകം തുറന്നിട്ട പി ജിയുടെ ജീവിതത്തെയും ചിന്തകളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഒരേയൊരു പി ജി ജീവിതവും എഴുത്തും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!