അവള്‍ സിനിമയെ നോക്കുന്നു

അവള്‍ സിനിമയെ നോക്കുന്നു

ഒരാള്‍ മാത്രംനമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഓരോരോ ജീവിതങ്ങള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് വിനോദ് പായം
ജീവിതംകൊണ്ട് വിസ്മയങ്ങള്‍ തീര്‍ത്ത ചില മനുഷ്യരുടെ ജീവിതസാക്ഷ്യങ്ങളും നഖചിത്രങ്ങളുമാണ് വിനോദ് പായം ഈ കൃതിയില്‍ കോറിയിടുന്നത്.
₹130.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789389410334
1st
120
2019
-
MALAYALAM
ജീവിതംകൊണ്ട് വിസ്മയങ്ങള്‍ തീര്‍ത്ത ചില മനുഷ്യരുടെ ജീവിതസാക്ഷ്യങ്ങളും നഖചിത്രങ്ങളുമാണ് വിനോദ് പായം ഈ കൃതിയില്‍ കോറിയിടുന്നത്. ഇതില്‍ മലതുരന്നുപോയ മനുഷ്യനും, പാമ്പുപിടിക്കാനിറങ്ങിയവനും നന്മയുടെ ചെടികള്‍ നട്ടുനനച്ചവളും ഗ്രാമീണ ശാസ്ത്രജ്ഞനും കറുവയുടെ കാമുകനും ഭൂപടങ്ങളെ പ്രണയിച്ചവനും വാസസ്ഥലം തന്നെ ഇന്‍സ്റ്റലേഷനാക്കിയവരുമൊക്കെയുണ്ട്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഒരാള്‍ മാത്രംനമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഓരോരോ ജീവിതങ്ങള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്