ഗാന്ധിയും മാര്‍ക്‌സും

ഗാന്ധിയും മാര്‍ക്‌സും

ഉപ്പുസമരം

ഉപ്പുസമരം

ഒ എന്‍ വിയുടെ പ്രിയ മാധവന്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഏവൂര്‍ ജി മാധവന്‍ നായര്‍
ശ്രീ മാധവൻ നായർ തന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായ ഒഎൻവിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഓർമ്മ
₹50.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386364876
Ist
-
2017
-
-
MALAYALAM
അനശ്വര കവി ഒ എന്‍ വിയുടെ കലാലയ സതീര്‍ത്ഥ്യനും ഉറ്റ സുഹൃത്തും സഹചാരിയുമായിരുന്ന ഏവൂര്‍ ജി മാധവന്‍ നായര്‍, കവിയുമായി തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ആത്മബന്ധം ഓര്‍ത്തെടുക്കുകയാണ് ഈ ലഘുഗ്രന്ഥത്തില്‍.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഒ എന്‍ വിയുടെ പ്രിയ മാധവന്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്