പ്രകൃതിയും ജീവനും ഉത്ഭവവും വികാസവും

പ്രകൃതിയും ജീവനും ഉത്ഭവവും വികാസവും

കുട്ടികളും ആവര്‍ത്തനപ്പട്ടികയും

കുട്ടികളും ആവര്‍ത്തനപ്പട്ടികയും

ഞങ്ങള്‍ അരുമകള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ആര്‍ വിനോദ് കുമാര്‍ , ഡോ. ടി ആര്‍ ജയകുമാരി
സ്‌കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കായി വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും ചിത്രീകരണം
₹120.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386637345
2nd ed 2nd imp
96
2021
Study
-
MALAYALAM
നമ്മള്‍ അരുമകളായി വീട്ടില്‍ വളര്‍ത്തുന്ന പക്ഷികളെക്കുറിച്ചും മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍. നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഇവരുടെ ജീവിതകഥ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പുതിയൊരനുഭവമായിരിക്കും.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഞങ്ങള്‍ അരുമകള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്