ഒളിവുകാല സ്മൃതികള്‍

ഒളിവുകാല സ്മൃതികള്‍

കാള്‍ മാര്‍ക്‌സ് ജീവചരിത്രം

കാള്‍ മാര്‍ക്‌സ് ജീവചരിത്രം

ഞാന്‍ എന്റെ രാഷ്ട്രീയം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പി കെ ഗുരുദാസന്‍
മനുഷ്യ മോചനമാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റുദര്‍ശനം.ആ ദര്‍ശനത്തിന്റെ പതാകവാഹകരിലൊരാളായ പി കെ ഗുരുദാസന്റെ ജീവിത കഥ .വരുംതലമുറയ്ക്ക് ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ്‌
സാധാരണ വില ₹190.00 പ്രത്യേക വില ₹171.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789389410419
2nd
160
2020
Autobiography
MALAYALAM
മനുഷ്യ മോചനമാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റുദര്‍ശനം.ആ ദര്‍ശനത്തിന്റെ പതാകവാഹകരിലൊരാളായ പി കെ ഗുരുദാസന്റെ ജീവിത കഥ .വരുംതലമുറയ്ക്ക് ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ്‌
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഞാന്‍ എന്റെ രാഷ്ട്രീയം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്