കോടതിയലക്ഷ്യം

കോടതിയലക്ഷ്യം

AN EASY WAY TO  KSR

AN EASY WAY TO KSR

നിയമം നിയമത്തിൻ്റെ വഴികള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. സെബാസ്റ്റ്യന്‍ പോള്‍
നിയമത്തെയും നിയമ സംവിധാന ത്തെയുംകുറിച്ച് അറിവ് നല്കുന്ന പുസ്തകം.
സാധാരണ വില ₹210.00 പ്രത്യേക വില ₹189.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789385045523
2nd
-
2018
-
-
MALAYALAM
നിയമത്തെയും നിയമ സംവിധാന ത്തെയുംകുറിച്ച് അറിവ് നല്കുന്ന പുസ്തകം. മാഗ്നാകാര്‍ട്ട മുതലുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥയുടെ വഴിയും പൊരുളും അനേ്വഷിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം. ഇന്ത്യന്‍ നീതിന്യായവ്യവസ്ഥയുടെ ഉള്ളറകളിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:നിയമം നിയമത്തിൻ്റെ വഴികള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്