ഒരു നീണ്ടയാത്ര

ഒരു നീണ്ടയാത്ര

അനുഭവങ്ങള്‍ ഓര്‍മകള്‍

അനുഭവങ്ങള്‍ ഓര്‍മകള്‍

നെല്‍സണ്‍ മണ്ടേല

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് നാരായണന്‍ ചെമ്മലശ്ശേരി
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ജനതയുടെ വിമോചനനായകന്‍ നെല്‍സണ്‍ മണ്ടേലയുടെ ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥം.
₹350.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126206636
2nd
280
2022
-
MALAYALAM
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ജനതയുടെ വിമോചനനായകന്‍ നെല്‍സണ്‍ മണ്ടേലയുടെ ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:നെല്‍സണ്‍ മണ്ടേല
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്