ബൊളീവിയന്‍ ഡയറി

ബൊളീവിയന്‍ ഡയറി

സഖാക്കളെ മുന്നോട്ട് വോളിയം 1 & 2

സഖാക്കളെ മുന്നോട്ട് വോളിയം 1 & 2

നേടാനൊരു ലോകം

കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴമേറിയ പഠനങ്ങള്‍. എഡിറ്റര്‍ പ്രകാശ് കാരാട്ട്‌
സാധാരണ വില ₹230.00 പ്രത്യേക വില ₹208.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789394753815
1st
168
2023
Politics
-
MALAYALAM
കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴമേറിയ പഠനങ്ങള്‍. എഡിറ്റര്‍ പ്രകാശ് കാരാട്ട്‌
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:നേടാനൊരു ലോകം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!