മഴവില്ല് പൂക്കുമ്പോള്‍

മഴവില്ല് പൂക്കുമ്പോള്‍

ചെങ്ങന്നൂ കുഞ്ഞാതി  ഒരു പുരാവൃത്തം

ചെങ്ങന്നൂ കുഞ്ഞാതി ഒരു പുരാവൃത്തം

മുൻപേ നടന്ന വേലായുധൻ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. ചേരാവള്ളി ശശി
കേരള നവോത്ഥാനനേതാക്കളിലെ രക്തസാക്ഷി ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധപ്പണിക്കരുടെ ജീവിതം. ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളില്‍ ഇടമില്ലാതെപോയ കീഴാള ചെറുത്തുനില്പിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് ഈ നോവല്‍ തുറന്നുവയ്ക്കുന്നത്. പത്തൊമ്പതാം,നൂറ്റാണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് പശ്ചാത്തലമായ നോവൽ
സാധാരണ വില ₹210.00 പ്രത്യേക വില ₹189.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789388485029
1st
168
2021
Novel
-
MALAYALAM
കേരള നവോത്ഥാനനേതാക്കളിലെ രക്തസാക്ഷി ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധപ്പണിക്കരുടെ ജീവിതം. ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളില്‍ ഇടമില്ലാതെപോയ കീഴാള ചെറുത്തുനില്പിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് ഈ നോവല്‍ തുറന്നുവയ്ക്കുന്നത്. പത്തൊമ്പതാം,നൂറ്റാണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് പശ്ചാത്തലമായ നോവൽ
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മുൻപേ നടന്ന വേലായുധൻ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!