മഴവില്ല് പൂക്കുമ്പോള്‍

മഴവില്ല് പൂക്കുമ്പോള്‍

മുൻപേ നടന്ന വേലായുധൻ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. ചേരാവള്ളി ശശി
കേരള നവോത്ഥാനനേതാക്കളിലെ രക്തസാക്ഷി ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധപ്പണിക്കരുടെ ജീവിതം. ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളില്‍ ഇടമില്ലാതെപോയ കീഴാള ചെറുത്തുനില്പിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് ഈ നോവല്‍ തുറന്നുവയ്ക്കുന്നത്. പത്തൊമ്പതാം,നൂറ്റാണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് പശ്ചാത്തലമായ നോവൽ
₹210.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789388485029
1st
168
2021
Novel
-
MALAYALAM
കേരള നവോത്ഥാനനേതാക്കളിലെ രക്തസാക്ഷി ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധപ്പണിക്കരുടെ ജീവിതം. ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളില്‍ ഇടമില്ലാതെപോയ കീഴാള ചെറുത്തുനില്പിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് ഈ നോവല്‍ തുറന്നുവയ്ക്കുന്നത്. പത്തൊമ്പതാം,നൂറ്റാണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് പശ്ചാത്തലമായ നോവൽ
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മുൻപേ നടന്ന വേലായുധൻ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!