മാന്ത്രികക്കൂടാരത്തിലെ
 ഓര്‍മ്മകള്‍

മാന്ത്രികക്കൂടാരത്തിലെ ഓര്‍മ്മകള്‍

മിട്ടുവിന്റെ ലോകം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ജെസി നാരായണന്‍
മിട്ടു എന്ന പട്ടിയും മല്ലി എന്ന കൊച്ചുപെണ്‍കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധത്തിന്റെ കഥ. ജീവിതത്തെ ശുഭചിന്തകള്‍കൊണ്ട് സമ്പന്നമാക്കാന്‍ കൂട്ടുകാരെ സഹായിക്കുന്ന പുസ്തകം.
₹130.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383432011
3rd
88
Aug 2022
Children’s Literature
-
MALAYALAM
മിട്ടു എന്ന പട്ടിയും മല്ലി എന്ന കൊച്ചുപെണ്‍കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധത്തിന്റെ കഥ. ജീവിതത്തെ ശുഭചിന്തകള്‍കൊണ്ട് സമ്പന്നമാക്കാന്‍ കൂട്ടുകാരെ സഹായിക്കുന്ന പുസ്തകം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മിട്ടുവിന്റെ ലോകം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്