ശാരദ

ശാരദ

പറങ്ങോടീപരിണയം

പറങ്ങോടീപരിണയം

മീനാക്ഷി

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ചെറുവലത്ത് ചാത്തുനായര്‍
കൊളോണിയല്‍ കാലത്തെ ആണ്‍നോട്ടങ്ങളിലൂടെ സ്ത്രീ ജീവിതം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് ഈ നോവല്‍ കാണിച്ചു തരുന്നു. സ്ത്രീപക്ഷത്തു നിന്നുള്ള പുനര്‍വായനകള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കൃതി
സാധാരണ വില ₹200.00 പ്രത്യേക വില ₹180.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
97893882808671
2nd
288
2013
Novelpazhama Series
MALAYALAM
കൊളോണിയല്‍ കാലത്തെ ആണ്‍നോട്ടങ്ങളിലൂടെ സ്ത്രീ ജീവിതം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് ഈ നോവല്‍ കാണിച്ചു തരുന്നു. സ്ത്രീപക്ഷത്തു നിന്നുള്ള പുനര്‍വായനകള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കൃതി
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മീനാക്ഷി
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!